Tarih:

31 Ekim'den İtibaren

Yer:

MTA Tabiat Tarihi Müzesi Konferans Salonu

Fiyat

385 TL KDV Dahil

Son Kayıt Tarihi

07 Nisan 2017

Eğitim Hakkında

03/06/2016 tarih ve 29731 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YTK ile ilgili yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre “Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içerisinde yapılan tüm başvurular değerlendirilerek sonuçları birlikte ilan edilir. İlan tarihinden itibaren YTK personeline Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca dört ay içerisinde eğitim verilir…” hükmü doğrultusunda 31/10/2016 tarihinde başlamak üzere haftada 3 gün olarak eğitim programları yapılacak ve yıl sonuna kadar devam edecektir. Bu eğitime öncelikle kurumumuza müracaat eden ve YTK belgesi düzenlemeye hak kazanan YTK’lardaki personeller olmak üzere değerlendirme sürecinde veya müracaat aşamasında bulunan YTK’ların personelleri de katılabilecektir. Eğitime katılacak olan YTK personelinin belirtilen hesap numarasına 385.00TL/kişi katılım ücretini 21/10/2016 tarihine kadar yatırmaları gerekmektedir. Eğitim grupları her hafta 1 Grup olacak şekilde toplam 10 Grup olarak planlanmaktadır. 5-1-a ve 5-1-c kapsamındaki Maden ve Jeoloji mühendisleri ile 5-1-b kapsamındaki diğer mühendislerin ayrı gruplar halinde eğitim almaları sağlanacaktır. Eğitime katılacakların hangi grupta yer alacakları ayrıca ilan edilecektir.

YTK Yönetmeliği Personel Şartları

Yönetmeliğin 5. Maddesinde YTK’da görev alacak personellerin grupları ve nitelikleri düzenlenmiştir. YTK’da görev alacak personellerin yapacakları iş grupları ve mesleklerine göre, Yönetmeliğin 5. Maddesi 3 ana başlık altında toplanmıştır. 5.1 Maddesi, YTK’da görev alması zaruri olan 5 mühendisin gruplarını a, b ve c kategorilerine ayırarak sınıflandırmıştır. Madde 5-1-a Kapsamındaki Personeller Kamu ve özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış olan;
1) Maden Mühendisi
2) Jeoloji Mühendisi
• 5.1.a. kapsamındaki personeller, MİGEM’in muhatap alabileceği ve koordinatör olarak görev yapacak personellerdir.
• Bu personellerle, diğer YTK personelleri, MİGEM ve ruhsat sahipleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ve yapılacak proje ve raporlara iş deneyimlerinin aktarılması hedeflenmiştir.
Madde 5-1-b Kapsamındaki Personeller
1 Maden ve 1 Jeoloji Mühendisi dışında;
- Harita ve Kadastro Mühendisi,
- Hidrojeoloji Mühendisi,
- Çevre Mühendisi,
- Jeofizik Mühendisi,
- Cevher Hazırlama Mühendisi,
- Metalurji Mühendisi,
- Ziraat Mühendisi,
- Orman Mühendisi,
- Elektrik Mühendisi,
- Makine Mühendisi
olarak en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi gerekmektedir.
• 5-1-b kapsamındaki personellerle, proje ve raporlarda maden ve jeoloji mühendisliğinin ilgisi dışında yer alan arama faaliyetleri, arazi mülkiyet kısımları, çevre konuları, sahaların terk işlemleri, tesisler ile yeraltı işletme projelerinde makine ve elektrik ile ilgili konularda yer almaları hedeflenmistir.

Madde 5-1-c Kapsamındaki Personeller
Tecrübesine bakılmaksızın;
1) Maden Mühendisi
2) Jeoloji Mühendisi
olmak üzere 2 personelden oluşur.
• 5-1-c kapsamındaki personellerin istihdam edilmesindeki amaç, proje ve raporlarımızın temel konularında yer alması gereken maden ve jeoloji mühendislerinin tecrübe kazanmasını sağlamak ve yeni mezun mühendislere iş alanları oluşturmaktır. Ayrıca mühendisler 5 yıl tecrübe kazandıktan sonra 5-1-a kapsamında yer alabilecek ve usta çırak ilişkisi devam edecektir. Madde 5-2 Kapsamındaki Personeller
Bu kategori, Madde 5-1’de yer alan zorunlu 5 personelin dışında, zorunlu olmayan ve sözleşme ile çalıştırılabilecek personelleri kapsamaktadır.
• Yeraltı işletme projesi hazırlanması durumunda; Kamu ve özel sektörde yeraltı işletmelerinde (yeraltı kömür projeleri için yeraltı kömür işletmelerinde) en az beş yıl çalışmış maden mühendisi bulundurması veya sözleşme yapması gerekmektedir.
• Burada amaç; yeraltı işletme projelerinde veya sürekli görevine ihtiyaç duyulmayan konularda (Harita çizimi gibi) gerekli meslek mensuplarını sözleşmeyle çalıştırarak, bu meslek mensuplarından en azami ölçüde yararlanmaktır.
Madde 5-3 Kapsamındaki Personeller
• YTK, istediği taktirde; Genel Müdürlüğe bildirmek kaydı ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların;
- Kamu Yönetimi,
- İşletme,
- Ekonomi,
- Maliye,
- Hukuk,
- İktisat bölümleri mezunları,
- Maden Teknikerleri,
- Harita Teknikerleri
istihdam edebilir veya sözleşme yapabilir.
• Burada amaç, projelerin mali kısımları ile ilgili ya da projelerin arazide hazırlanma aşamasında yardımcı elemanları bünyesinde çalıştırarak, daha fazla proje yapmak ve uluslararası standartlarda projeler ortaya koymaktır.

Eğitim Programı

8:30 - 9:00

Hoşgeldİnİz & Kayıt

9:00 - 9:30

DOĞAL TAŞ BİLGİ SİSTEM

9:30 - 10:00

MİGEM TANITIM VE GÖREVLERİ

10:00 - 10:10

Kahve Arası

10:10 - 10:40

MADEN KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

10:40 - 11:10

MADEN KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

11:10 - 11:20

Kahve Arası

11:20 - 11:50

YTK YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

11:50 - 12:20

YTK BÜROLARININ VE RUHSATLARIN DENETİMİ

13:30 - 14:00

YTK BÜROLARININ VE RUHSATLARIN DENETİMİ

14:00 - 14:30

HAMMADDE ÜRETİM İZNİ TALEPLERİ VE FAALİYETLERİ

14:30 - 14:40

Kahve Arası

14:40 - 15:10

İLK MÜRACAAT VE RUHSATLANDIRMA

15:10 - 15:40

ARAMA RUHSAT DÖNEMLERİ

15:40 - 15:50

Kahve Molası

15:50 - 16:20

ARAMA RUHSAT DÖNEMLERİ

16:20 - 16:50

İŞLETME RUHSAT DÖNEMİ VE HARİTALAR

09:00 - 09:30

İŞLETME FAALİYET RAPORLARI (TEKNİK)

9:30 - 10:00

İŞLETME FAALİYET RAPORLARI (MALİ)

10:00 - 10:10

Kahve Arası

10:10 - 10:40

ULUSLARARASI MADEN İŞLETME PROJESİ ŞABLONU

10:40 - 11:10

STANDARTLAR VE TANIMLAR

11:10- 11:20

Kahve Arası

11:20- 11:50

SAHA BİLGİLERİ

11:50- 12:20

VERİ TABANI-KATI MODELLEME-TESİS

12:20- 13:30

Öğle Arası

13:30 - 14:00

BLOK MODELLEME

14:00 - 14:30

KAYNAK KESTİRİMİ

14:30 - 14:40

Kahve Arası

14:40 - 15:10

MADEN MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA JEOLOJİK, JEOTEKNİK VE HİDROJEOLOJİK VERİLERE BAKIŞ

15:10 - 15:40

OCAK KAPAMA VE YERÜSTÜ/YERALTI TASARIM

15:40 - 15:50

Kahve Arası

15:50 - 16:20

FİNANSAL ANALİZ

16:20 - 16:50

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Katkıları İle

Katılım ücreti

Banka Hesap Bilgileri

TÜRKİYE İŞ BANKASI KIZILAY TİCARİ ŞB.

Şube Kodu: 4396 Hesap No:18638

IBAN TR44 0006 4000 0014 3960 0186 38

Dekont Açıklama Kısmına Adınızı ve Soyadınızı Yazmayı Unutmayınız!

Kayıt Olmayı Unutmayın!

Eğitim Yeri