Eğitim Hakkında

03/06/2016 tarih ve 29731 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YTK ile ilgili yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre “Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içerisinde yapılan tüm başvurular değerlendirilerek sonuçları birlikte ilan edilir. İlan tarihinden itibaren YTK personeline Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca dört ay içerisinde eğitim verilir…” hükmü doğrultusunda 16/10/2017 tarihinde başlamak üzere 3 günlük eğitim programları yapılacaktır. Eğitime katılmak isteyen kişilerin belirtilen hesap numarasına 425.00TL/kişi katılım ücretini yatırmaları gerekmektedir. Eğitim grupları oluşturulduktan sonra eğitim tarihleri ve gruplar eğitim tarihinden en az bir hafta önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesi ve www.ytkegitimleri.com sitesinden duyurulacaktır.

YTK Yönetmeliği Personel Şartları

Yönetmeliğin 5. Maddesinde YTK’da görev alacak personellerin grupları ve nitelikleri düzenlenmiştir. YTK’da görev alacak personellerin yapacakları iş grupları ve mesleklerine göre, Yönetmeliğin 5. Maddesi 3 ana başlık altında toplanmıştır. 5.1 Maddesi, YTK’da görev alması zaruri olan 5 mühendisin gruplarını a, b ve c kategorilerine ayırarak sınıflandırmıştır. Madde 5-1-a Kapsamındaki Personeller Kamu ve özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış olan;
1) Maden Mühendisi
2) Jeoloji Mühendisi
• 5.1.a. kapsamındaki personeller, MİGEM’in muhatap alabileceği ve koordinatör olarak görev yapacak personellerdir.
• Bu personellerle, diğer YTK personelleri, MİGEM ve ruhsat sahipleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ve yapılacak proje ve raporlara iş deneyimlerinin aktarılması hedeflenmiştir.
Madde 5-1-b Kapsamındaki Personeller
1 Maden ve 1 Jeoloji Mühendisi dışında;
- Harita ve Kadastro Mühendisi,
- Hidrojeoloji Mühendisi,
- Çevre Mühendisi,
- Jeofizik Mühendisi,
- Cevher Hazırlama Mühendisi,
- Metalurji Mühendisi,
- Ziraat Mühendisi,
- Orman Mühendisi,
- Elektrik Mühendisi,
- Makine Mühendisi
olarak en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi gerekmektedir.
• 5-1-b kapsamındaki personellerle, proje ve raporlarda maden ve jeoloji mühendisliğinin ilgisi dışında yer alan arama faaliyetleri, arazi mülkiyet kısımları, çevre konuları, sahaların terk işlemleri, tesisler ile yeraltı işletme projelerinde makine ve elektrik ile ilgili konularda yer almaları hedeflenmistir.

Madde 5-1-c Kapsamındaki Personeller
Tecrübesine bakılmaksızın;
1) Maden Mühendisi
2) Jeoloji Mühendisi
olmak üzere 2 personelden oluşur.
• 5-1-c kapsamındaki personellerin istihdam edilmesindeki amaç, proje ve raporlarımızın temel konularında yer alması gereken maden ve jeoloji mühendislerinin tecrübe kazanmasını sağlamak ve yeni mezun mühendislere iş alanları oluşturmaktır. Ayrıca mühendisler 5 yıl tecrübe kazandıktan sonra 5-1-a kapsamında yer alabilecek ve usta çırak ilişkisi devam edecektir. Madde 5-2 Kapsamındaki Personeller
Bu kategori, Madde 5-1’de yer alan zorunlu 5 personelin dışında, zorunlu olmayan ve sözleşme ile çalıştırılabilecek personelleri kapsamaktadır.
• Yeraltı işletme projesi hazırlanması durumunda; Kamu ve özel sektörde yeraltı işletmelerinde (yeraltı kömür projeleri için yeraltı kömür işletmelerinde) en az beş yıl çalışmış maden mühendisi bulundurması veya sözleşme yapması gerekmektedir.
• Burada amaç; yeraltı işletme projelerinde veya sürekli görevine ihtiyaç duyulmayan konularda (Harita çizimi gibi) gerekli meslek mensuplarını sözleşmeyle çalıştırarak, bu meslek mensuplarından en azami ölçüde yararlanmaktır.
Madde 5-3 Kapsamındaki Personeller
• YTK, istediği taktirde; Genel Müdürlüğe bildirmek kaydı ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların;
- Kamu Yönetimi,
- İşletme,
- Ekonomi,
- Maliye,
- Hukuk,
- İktisat bölümleri mezunları,
- Maden Teknikerleri,
- Harita Teknikerleri
istihdam edebilir veya sözleşme yapabilir.
• Burada amaç, projelerin mali kısımları ile ilgili ya da projelerin arazide hazırlanma aşamasında yardımcı elemanları bünyesinde çalıştırarak, daha fazla proje yapmak ve uluslararası standartlarda projeler ortaya koymaktır.

Eğitim Programı

Katılım ücretiBanka Hesap Bilgileri

VAKIFBANK Balgat Şubesi

IBAN TR61 0001 5001 5800 7260 9143 47

Dekont Açıklama Kısmına Adınızı ve Soyadınızı ve T.C. Kimlik No Yazmayı Unutmayınız!

Kayıt Olmayı Unutmayın!

Katkıları İle

Eğitim Yeri